Koncepcja edukacyjna

Koncepcja edukacyjna

Logika zaprowadzi Cię z punktu A do punktu B.
Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.”

                                                      Albert Einstein

Przedszkole KidsLab to miejsce stworzone z pasją, przez ludzi kochających dzieci, wkładających w pracę swoje serce i zaangażowanie.
Kadra zapewnia życzliwą atmosferę współdziałania, systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania.

Priorytetem placówki jest rozwijanie kompetencji XXI wieku, pielęgnowanie i rozwój zdolności, talentów oraz przygotowanie do przyjęcia aktywnej roli w procesie kształtowania zrównoważonej przyszłości.

Powyższe chcemy osiągnąć, realizując Naszą Koncepcję Pracy metodą projektów w pięciu kreatywnych i inspirujących – laboratoriach:
„KidsMinds”– laboratorium wiedzy o świecie
„KidsArt” – laboratorium wyobraźni
„KidsFun” – laboratorium twórczego ruchu
„KidsEQ” – laboratorium wiedzy o sobie

Pragniemy by proponowane przez nas projekty, zabawy, działania rozwijały kreatywność i twórcze nastawienie dzieci wobec świata, by wzmacniały ich poczucie własnej wartości.
 

Koncepcja GWARANTUJE Dzieciom i Rodzicom:
•    Domową atmosferę życzliwości i ciepła, w której talenty mają gwarancję nieograniczonego rozwoju; ciepłe i jasne pokoje zabaw, bogaty zestaw środków dydaktycznych, twórczych zabawek, a przede wszystkim uprzejme, uśmiechnięte i troskliwe panie nauczycielki.

•    Indywidualne podejście do dziecka, wzmacnianie jego pewności siebie, poczucia własnej wartości i siły psychicznej, ale przede wszystkim rozwój indywidualnych zdolności i talentów. W działaniach wychowawczo – dydaktycznych opieramy się na znajomości konkretnych dzieci, biorąc pod uwagę ich rozwój, różnice temperamentu, sposób reagowania, jakość zdolności intelektualnych i społecznych.

•    Pełną współpracę przedszkola z rodzicami, zintegrowane, spójne oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze wypracowywane wspólnie z rodzicami. Stosując jasny przekaz zasad obowiązujących w przedszkolu, zachęcamy rodziców, by to, co dzieje się w przedszkolu, było kontynuowane w domu. Bo Mama i Tata to największe autorytety dla dziecka. O postępach w realizacji celów rodzice informowani są na regularnych spotkaniach, mailowo, na grupowym Facbooku – dostępnym jedynie dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

•    Pozytywne kształtowanie osobowości dziecka, kładąc szczególny nacisk na należny dzieciom szacunek i zwracając szczególną uwagę na to, aby nie niszczyć natury dziecka, bo człowiek to najdoskonalsze połączenie tego co w naturze najlepsze. W kształtowaniu osobowości dziecka pomocne będą zajęcia plastyczne, muzyka i taniec, które pobudzają do samodzielnej, indywidualnej twórczości oraz wpływają na rozwój pozytywnej wrażliwości.

•    Przygotowanie do nauki w szkole. Traktując gotowość szkolną dziecka jako „kapitał początkowy”, wykorzystujemy metody najbardziej adekwatne do możliwości rozwojowych dzieci takich jak eksperymentowanie, zabawy i gry oraz uczenie się poprzez udział w projektach. Metody te pozwolą nauczycielom płynnie wprowadzić dzieci w obszary poznawcze związane z kształtowaniem potrzebnych kompetencji XXI wieku (porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, a także kompetencji informatycznych, umiejętności uczenia się, świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencji społecznych i obywatelskich)


Absolwent Przedszkola KidsLab:

•    Jest odpowiednio przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych.
•    Wykazuje ciekawość i gotowość do rozwiązywania problemów samodzielnie i we współpracy z innym dzieckiem.
•    Posiada umiejętność formułowania różnych wypowiedzi ustnych i efektywnego komunikowania się z innymi osobami w znanym otoczeniu. Nie boi się wyrażać własnych opinii, zadawać pytań i szukać własnych twórczych rozwiązań.
•    Pięknie posługuje się językiem ojczystym, ma bogaty zasób słownictwa,
•    Jest gotowy do opanowania umiejętności czytania i pisania
•    Potrafi liczyć i jest zmotywowany do rozwijania swoich umiejętności matematycznych, technicznych  i informatycznych.
•    Opanował język angielski w stopniu pozwalającym mu swobodnie komunikować swoje życzenia, wrażenia i potrzeby.
•    Reaguje na polecenia i w miarę swobodnie porozumiewa się językiem angielskim w codziennych czynnościach, co daje wspaniałą podstawę do dalszej nauki.
•    Rozwijając umiejętność uczenia się, jest zainteresowany nauką, literaturą, sztuką, muzyką i językami obcymi.
•    Lubi działania twórcze.
•    Jest aktywny w podejmowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
•    Akceptuje zdrowy i zrównoważony styl życia.
 
Śledząc dalsze losy Absolwentów Przedszkola KidsLab, mamy satysfakcję z tego, że wszyscy nasi uczniowie wyruszyli w niezwykłą podróż do kolejnego etapu edukacyjnego, z ogromną wiedzą, rozbudzoną ciekawością i wyobraźnią.

 

KIDSLAB Publiczne Twórcze Przedszkole Językowo-Artystyczne

ul. Azaliowa 14
80-177 Gdańsk Karczemki
dzielnica Kokoszki
tel. 507 803 507
tel. 507 868 507 w godz. 13 - 17

              

© Copyright 2021 KidsLab

GATE Sp. z o.o. uzyskała Subwencję Finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju PFR w roku 2021, w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm”.