Oferta

Oferta

Publiczne Przedszkole Kidslab o profilu językowo - artystycznym,
zapewnia opiekę i edukację dzieciom w wieku 3 – 6 lat.


W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały:
Cats  3 – latki
Leopards  4 – latki  
Lions  5 – latki
Tigers  5, 6 – latki
 

Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00

Zajęcia bezpłatne

•    program wychowania przedszkolnego według podstawy programowej 5h dziennie
     realizowany w godzinach od 7.00 do 12.00 bezpłatnie

•    autorskie programy, warsztaty, zajęcia  poszerzające kompetencje językowe, społeczne, matematyczne i przyrodnicze.
•    Pobyt w przedszkolu w godzinach od 7.00 do 12.00 jest bezpłatny, każda następna rozpoczęta godzina jest dodatkowo płatna 1 zł
•    Wyżywienie dzienne: 14,40 zł (odliczane w razie nieobecności zgłoszonej w danym dniu do godziny 8.00).


Mamy własną kuchnię, zbilansowaną dietę i fantastyczny, pełen pasji zespół, który aktywnie uczestniczy w kampanii
„JeMy zdrowo”– kampanii na rzecz zdrowej diety.

Cały zespół stara się, aby jedzenie było nie tylko zdrowe i pożywne, ale także, żeby było prawdziwą przyjemnością dla dzieci.
Naszym przedszkolakom oferujemy pięć posiłków dziennie:
     8.30- 9.00      I śniadanie
     10.30-10.45    II śniadanie
     12.00- 12.30   drugie danie
     14.15- 14.30    zupka
     15.30-15.45    podwieczorek

Między posiłkami dzieci piją wodę mineralną. Posiłki są smaczne, zdrowe i na pewno zasmakują nawet największemu niejadkowi.

Dni wolne
•    W ostatnim tygodniu lipca i pierwszym tygodniu sierpnia – przedszkole jest nieczynne - przerwa techniczna.
•    Święta i dni wolne od pracy, oraz dni ustanowione decyzją organu prowadzącego, na wniosek Dyrektora Zarządzającego w danym roku szkolnym.

Zajęcia dydaktyczne odbywaj się na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Program wychowania przedszkolnego jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

 

Metody

Laboratorium Wyobraźni – KidsArt

WARSZTATY PLASTYCZNE
Zajęcia sprzyjają aktywizowaniu myślenia, przyczyniają się do rozwoju  samodzielności, refleksyjności i pomysłowości,
Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy.
Zajęcia obejmują różne techniki plastyczne – glinę, ceramikę, prace przestrzenne, rysowanie węglem i świecą, wykorzystanie farb klejowych oraz masy solnej, wydzieranki, prace konstrukcyjne z użyciem różnorodnych technik plastycznych oraz orgiami.
 
TANIEC kształtuje wrażliwość na muzykę, estetykę ruchu i koordynację ruchową, pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie, kształtuje wyobraźnię i pamięć ruchową oraz uczy rozpoznawać muzykę i rytmy.

ZAJĘCIA RYTMICZNO — MUZYCZNE - zajęcia muzyczne z elementami rytmiki Emila Jaques – Dalcroze, baletu, aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Carla Orffa, emisji głosu oraz ćwiczeń oddechowych, śpiewanie, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, taniec. Zajęcia mają na celu kształtowanie poczucia rytmu i estetycznego poruszania się, poznawanie podstawowych pojęć muzycznych oraz nazw instrumentów. Osobiste doznania oraz przynależność do grupy podczas zajęć dają dziecku możliwość doświadczenia muzyki i ruchu jako wartości, pomocnej w rozwijaniu twórczej harmonijnej osobowości.
 
WARSZTATY TEATRALNE – zajęcia mają na celu umocnienie więzi społecznej i emocjonalnej, pobudzenie wyobraźni, integrację dzieci w grupie, rozbudzanie potrzeby obcowania ze sztuką teatru. Udział w zajęciach teatralnych pomaga osobom nieśmiałym przełamać tremę. Zajęcia pobudzają procesy poznawcze, wzbogacają słownictwo, wrażliwość estetyczną i zasób wiadomości.
Dzieci ćwiczą pamięć, koncentrację uwagi i poprawność wymowy.


KONCERTY MUZYCZNE I PRZEDSTAWIENIA
Artyści, którzy są na bieżąco zapraszani do naszego przedszkola dopełnią tą edukację poprzez wspaniałe koncerty i przedstawienia.
 

Laboratorium Wiedzy o Świecie - KidsMinds

MOWA I TWÓRCZE MYŚLENIE – opowiadania, wiersze, historyjki obrazkowe, inscenizacje, zagadki i pogadanki tłumaczą dzieciom otaczający je świat, zaszczepiają w nich wartości, postawy, ukazują tradycje, święta i kulturę różnych krajów.
To nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat, nauka logicznego myślenia oraz kształtowanie pozytywnych postaw i wartości.
 
ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH oraz upowszechnianie czytelnictwa tworzy i wzmacnia u dziecka potrzebę obcowania z literaturą piękną.
Codzienne czytane Książki uczy dzieci sposobu wyrażania własnych uczuć, nazywania i uświadamiania ich sobie. Ponadto podczas słuchania bajek dzieci uspokajają się, wyciszają i relaksują.
 

EDUKACJA PRZYRODNICZA – to konfrontowanie się i eksplorowanie otaczającego nas świata. To sadzenie i pielęgnacja roślin, gromadzenie okazów przyrodniczych, eksperymenty z wykorzystaniem naturalnych materiałów przyrodniczych, budzenie świadomości ekologicznej, tworzenie mini laboratoriów i obserwowanie zmian w przyrodzie.


EDUKACJA MATEMATYCZNA
 

DZIECIĘCA MATEMATYKA prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej – gry, zabawy i ciekawe zadania kształtujące orientację przestrzenną, dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rymów, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenia.


WIATRAK MATEMATYCZNY
 

PRACA METODĄ PROJEKTÓW

 

Laboratorium Twórczego Ruchu - KidsFun
 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA - podstawowym celem zajęć korekcyjnych jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka, krążenia, oddychania i trawienia.
Gimnastyka korekcyjna rozwija sprawność ruchową i koordynację ruchów oraz kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała.
 
GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – to ćwiczenia ruchowe prowadzące do poznania własnego ciała, pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu. Jest to metoda ruchu. Dziecko uczy się poczucia własnej wartości, pewności siebie i odpowiedzialności.


MOVE TO LEARN - Program terapii percepcyjno-motorycznejLaboratorium Wiedzy o Sobie - AboutMe

To cykl autorskich projektów rozwijających świadomość, samoświadomość, emocje, zdolności, talenty dzieci w oparciu o wartości, innowacyjne programy, metody, narzędzia.Laboratorium języka angielskiego - KidsLab

Angielski jest nieodłączną częścią dnia. Przedszkole ściśle współpracując ze Szkołą Językową KidsLab, oferując bardzo wysoki poziom nauczania języka angielskiego.

KIDSLAB Publiczne Twórcze Przedszkole Językowo-Artystyczne

ul. Azaliowa 14
80-177 Gdańsk Karczemki
dzielnica Kokoszki
tel. 507 803 507
tel. 507 868 507 w godz. 13 - 17

              

"Logika zaprowadzi Cię z punktu A do punktu B.
Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie."

Albert Einstein

© Copyright 2016 KidsLab