Oferta

Oferta

Publiczne Przedszkole Kidslab o profilu językowo - artystycznym,
zapewnia opiekę i edukację dzieciom w wieku 3 – 6 lat.

Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00

W przedszkolu poza realizowaną podstawą programową realizujemy zajęcia dodatkowe w laboratoriach.

Laboratorium Wyobraźni – KidsArt

WARSZTATY PLASTYCZNE
Zajęcia sprzyjają aktywizowaniu myślenia, przyczyniają się do rozwoju  samodzielności, refleksyjności i pomysłowości,
Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy.
Zajęcia obejmują różne techniki plastyczne – glinę, ceramikę, prace przestrzenne, rysowanie węglem i świecą, wykorzystanie farb klejowych oraz masy solnej, wydzieranki, prace konstrukcyjne z użyciem różnorodnych technik plastycznych oraz orgiami.
 
TANIEC

kształtuje wrażliwość na muzykę, estetykę ruchu i koordynację ruchową, pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie, kształtuje wyobraźnię i pamięć ruchową oraz uczy rozpoznawać muzykę i rytmy.
 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

- zajęcia muzyczne z elementami rytmiki, aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Carla Orffa oraz 
wiczeń oddechowych, śpiewanie, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, taniec. Zajęcia mają na celu kształtowanie poczucia rytmu i estetycznego poruszania się, poznawanie podstawowych pojęć muzycznych oraz nazw instrumentów. Osobiste doznania oraz przynależność do grupy podczas zajęć dają dziecku możliwość doświadczenia muzyki i ruchu jako wartości, pomocnej w rozwijaniu twórczej harmonijnej osobowości.

WARSZTATY TEATRALNE

– zajęcia mają na celu umocnienie więzi społecznej i emocjonalnej, pobudzenie wyobraźni, integrację dzieci w grupie, rozbudzanie potrzeby obcowania ze sztuką teatru. Udział w zajęciach teatralnych pomaga osobom nieśmiałym przełamać tremę. Zajęcia pobudzają procesy poznawcze, wzbogacają słownictwo, wrażliwość estetyczną i zasób wiadomości.
Dzieci 
wiczą pamięć, koncentrację uwagi i poprawność wymowy.
 

KONCERTY MUZYCZNE I PRZEDSTAWIENIA
Artyści, którzy są na bieżąco zapraszani do naszego przedszkola dopełnią tą edukację poprzez wspaniałe koncerty i przedstawienia.

 

Laboratorium Wiedzy o Świecie - KidsMinds

MOWA I TWÓRCZE MYŚLENIE – opowiadania, wiersze, historyjki obrazkowe, inscenizacje, zagadki i pogadanki tłumaczą dzieciom otaczający je świat, zaszczepiają w nich wartości, postawy, ukazują tradycje, święta i kulturę różnych krajów.
To nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat, nauka logicznego myślenia oraz kształtowanie pozytywnych postaw i wartości.
 
ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH oraz upowszechnianie czytelnictwa tworzy i wzmacnia u dziecka potrzebę obcowania z literaturą piękną.
Codzienne czytane Książki uczy dzieci sposobu wyrażania własnych uczu
, nazywania i uświadamiania ich sobie. Ponadto podczas słuchania bajek dzieci uspokajają się, wyciszają i relaksują.
 
EDUKACJA PRZYRODNICZA – to konfrontowanie się i eksplorowanie otaczającego nas świata. To sadzenie i pielęgnacja roślin, gromadzenie okazów przyrodniczych, eksperymenty z wykorzystaniem naturalnych materiałów przyrodniczych, budzenie świadomości ekologicznej, tworzenie mini laboratoriów i obserwowanie zmian w przyrodzie.

EDUKACJA MATEMATYCZNA – gry, zabawy i ciekawe zadania kształtujące orientację przestrzenną, dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rymów, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenia.

Opłaty

•    Pobyt w przedszkolu w godzinach od 7.00 do 12.00 jest bezpłatny, każda następna rozpoczęta godzina jest dodatkowo płatna 1,30 zł
•    Wyżywienie dzienne wynosi 21,00 zł (odliczane w razie nieobecności zgłoszonej w danym dniu do godziny 8.00).
 

Mamy własną kuchnię, zbilansowaną dietę i fantastyczny, pełen pasji zespół, który aktywnie uczestniczy w kampanii na rzecz zdrowej diety. „JeMy zdrowo”

Cały zespół stara się, aby jedzenie było nie tylko zdrowe i pożywne, ale także, żeby było prawdziwą przyjemnością dla dzieci.
Naszym przedszkolakom oferujemy cztery posiłki dziennie. Między posiłkami dzieci piją wodę mineralną. Posiłki są smaczne, zdrowe i na pewno zasmakują nawet największemu niejadkowi.

Dni wolne

•    W ostatnim tygodniu lipca i pierwszym tygodniu sierpnia – przedszkole jest nieczynne - przerwa techniczna.
•    Święta i dni wolne od pracy, oraz dni ustanowione decyzją organu prowadzącego, na wniosek Dyrektora Zarządzającego w danym roku szkolnym.

KIDSLAB Publiczne Twórcze Przedszkole Językowo-Artystyczne

ul. Azaliowa 14
80-177 Gdańsk Karczemki
dzielnica Kokoszki
tel. 507 803 507
tel. 507 868 507 w godz. 13 - 17

              

© Copyright 2021 KidsLab

GATE Sp. z o.o. uzyskała Subwencję Finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju PFR w roku 2021, w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm”.